Suurepärane saak,  hea söödavus, rohkem piima.

Raimond Rauba, Kadila PM OÜ

Ühinenud Farmid AS

Are Selge, Eesti Maaülikool